PREVENCIÓ DE SÍNDROMES GERIÀTRIQUES

 

 

delirium           disfagia           caidas